เราขยายไปทั่วโลก

กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทได้ก้าวเป็นบริษัทผู้นำการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แนวหน้าของเอเชีย กลุ่มบริษัทของเรามี 26 โรงงานอยู่ในประเทศไทยและมีการขยายฐานการผลิตออกไปอย่างไม่หยุดยั้งออกไปทั่วโลกในช่างทศวรรษที่ผ่านมารวมไปถึง 2 โรงงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, 4 โรงงานที่ประเทศอินโดนีเซีย, 3 โรงงานที่ประเทศอินเดีย, 2 โรงงานที่ประเทศจีน, 2 โรงงานที่ประเทศเวียดนาม, 1 โรงงานที่ประเทศญี่ปุ่น และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับโรงงานที่ประเทศปากีสถาน

 

Office List

Japan
Ogihara Corporation

210-1 Higashiyajima-cho, Gunma
Ota, 373-0816
(+81)276381221

Thailand
Ogihara (Thailand) Co., Ltd.

172 Latkrabang Industrial Estate, Chalongkrung Road,
Lamplathew, Ladkrabang
Bangkok, 10520
(+66)23260433

Thailand
Thai Chanathorn Industry Co., Ltd.

61 Moo 11, Soi Wilalai, Bangna-Trad Rd. (Km.20),
Bangchalong, Bangplee
Samuthprakarn, 10540
(+66)23372305

Thailand
Thai Summit Meiji Forging Co.,Ltd.

Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate,
500/85 Moo 3 Tasit, Pluakdaeng
Rayong, 21140
(+66)33 658050

Thailand
Thai Summit Engineering Co., Ltd.

500/86 Moo 3 Tasit, Pluakdaeng
Rayong, 21140
(+66)33659025

Thailand
Thai Summit Vehicle Tech Co., Ltd.

4/3 Moo 1 Bangna-Trad km.16
Bangchalong, Bangplee
Samuthprakarn, 10540
(+66)3258000

Thailand
Thai Summit Automotive Co., Ltd. (Branch 1)

500/82 Moo 3 Tasit, Pluakdang
Rayong, 21140
(+66)62-6041490-99

Thailand
Thai Summit PK Corporation Ltd.

500/9 Moo 3 Tasit, Pluakdang
Rayong, 21140
(+66)38950012

Thailand
Thai Summit PKK Co.,Ltd.

206 Moo 3 Leamchabang Industrial Estate,
Tungsukala, Sriracha
Chonburi, 20230
(+)38490580

Thailand
Thai Summit PKK Bangprakong Co., Ltd.

700/409 Moo 7 Donhuaroh, Muang
Chonburi, 20000
(+)38454390

|< < 1 2 3 4 5 > >|