หล่อและกลึงโลหะ

ผลิตภัณฑ์งานฉีดอลูมิเนียมที่มีกระบวนการผลิตด้วยแรงดันฉีดสูงซึ่งเรามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี โดยมีเครื่องฉีดตั้งแต่ 350-1,000 ตัน โดยมีการผลิตทั้งชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร


 

เทคโนโลยี

ธุรกิจงานฉีดอลูมิเนียม

เรามุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า กลุ่มงานรถยนต์ รวมถึงใช้ระบบการผลิตที่เป็นไปตามระบบ IATF 16949 

เรามีทั้งเครื่องจักร CNC Lathe และ Machining 3-5 แกน ที่ทันสมัย ทั้งยังควบคุมการผลิตหรือปฏิบัติงานด้วยหุ่นยนต์ตลอดสายการผลิต การตรวจสอบและรายงานเป็นแบบ Real time report ยกระดับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

ในสายการผลิตที่ล้ำสมัยของกระบวนการพ่นสี การสั่งการผลิตด้วยระบบบาร์โค้ด และโปรแกรมในการสั่งและควบคุมให้ระบบหุ่นยนต์ทำงาน รวมถึงการเปลี่ยนสีอัตโนมัติและเปลี่ยนรุ่นใช้เวลาเพียง 1 นาที สร้างชิ้นงานคุณภาพสูงและส่งมอบทันความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Bracket & Cover sub assy for Heat exchanger engine oil

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมทำการออกแบบชิ้นงานกับลูกค้า ตลอดการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และตรงกับความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ Tube assy front for Suspension System

เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมพัฒนากับลูกค้า เรามีการทดสอบผลิตภัณฑ์รวมถึงเก็บข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนการผลิตจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

 

ศูนย์ทดสอบ

เครื่องตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ Spectrometer

เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีตามมาตรฐาน(JIS) ให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยวัดทั้งในส่วนที่เป็นแท่งวัตถุดิบ ingot ตลอดจนถึงกระบวนการหลอมเหลว

การทดสอบการรั่วไหล
  • เรามีการทดสอบการรั่วไหลของชิ้นส่วนก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

 

ความสามารถด้านการออกแบบ

เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการทดสอบเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับลูกค้า ในระยะเวลาที่สั้น รวมถึงใช้โปรแกรม ที่ทันสมัยมาช่วยวิเคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์เพื่อลดเวลาในการทดลองผลิต และลดของเสียในกระบวนการผลิตตลอดจนเสริมสร้างทีมงานวิศวกรให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยโปรแกรมที่ใช้งานประกอบด้วย

Analyze the flow of aluminum (Mold flow analysis)
The following topics:
  • Air Entrapment
  • Air Pressure
  • Temperature
  • Porosity
  • Solidification compare
  • Filling compare