สายไฟ และส่วนประกอบไฟฟ้า

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ระบบสายไฟ และสายสัญญาณเพื่อควบคุมอุปกรณ์ยานยนต์ทุกประเภทซึ่งครอบคลุมส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ออกแบบโดยใช้กระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมก่อนส่งมอบให้กับ OEM ในประเทศ และต่างประเทศ

เทคโนโลยี

สิ่งสำคัญอันดับแรกของการออกแบบกระบวนการของเราก็คือการป้องกันความผิดพลาดและการสร้างเครื่องมืออัตโนมัติต้นทุนต่ำ ซึ่งเครื่องมือทั้งหมด และการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดจากทีมวิศวกรของเรา ทำให้เราเป็นโรงงานที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน

เครื่องฉีดสายไฟประสิทธิภาพสูงสามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลายชนิดและผลิตได้อย่างราบรื่นด้วยความเร็วสูง สามารถเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วได้ถึง 4 หัวฉีด โดยระบบควบคุมอัจฉริยะในแบบเรียลไทม์

เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติที่ปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัท โดยใช้หุ่นยนต์ และกล้องตรวจจับในการใส่ชิ้นงาน ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งด้าน คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ และความปลอดภัย

 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดสายไฟ สำหรับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องจักรกลเกษตร และอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นเองจากบริษัทในเครือและมีการขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม

สายไฟ และชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์, ผลิตภัณฑ์ของเรามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานพาหนะ เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะทางการเกษตร เราได้ผ่านการรับรองคุณภาพระดับโลกตามมาตรฐาน  JIS, JASO (JAPAN), ISO, TIS and VDE. ​

ศูนย์ทดสอบ

ในห้องทดสอบของเราสามารถทดสอบชุดสายไฟ และส่วนประกอบทั้งหมด โดยครอบคลุมการทดสอบทางไฟฟ้า, ทางกล, ทางกายภาพ, ทางเคมี, ด้านอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงการจำลองสภาพแวดล้อม โดยได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC17025

เครื่องทดสอบการสั่นที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นประกอบกับความหลากหลายของการทดสอบแบบเคลื่อนไหวที่ออกแบบจิ๊กโดยวิศวกรห้องปฏิบัติการ ทำให้เราประสบความสำเร็จเกี่ยวกับความสามารถในการทำแบบจำลองที่สามารถสนับสนุนข้อกำหนดของลูกค้าและมาตราฐานทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ

ความสามารถด้านการออกแบบ

เรามีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุดสายไฟทั้งหมดที่สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของลูกค้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทีมงานวิศวกรรมทั้งในส่วนของชาวญี่ปุ่นและชาวไทย สามารถทำงานเป็นผู้ร่วมออกแบบกับลูกค้า และทำการออกแบบวงจรไฟฟ้า, การวางตำแหน่งชุดสายไฟในโครงรถ, การเขียนแบบชุดสายไฟ, การจำลองและการทดสอบการทำงานของชุดสายไฟ.