ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

จุดมุ่งหมายของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการวิจัย ปรับปรุงวิศวกรรม เพื่อสร้างมูลค่า และนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 
แผนก

งานโลหะปั๊มขึ้นรูป

แผนก

งานภายในและภายนอกยานยนต์

แผนก

โครงรถจักรยานยนต์

แผนก

สายไฟ และส่วนประกอบไฟฟ้า

แผนก

หล่อและกลึงโลหะ

แผนก

แชสซีและเพลาสำหรับรถบรรทุกขนาด 1 ตันขึ้นไป

อื่นๆ

กลุ่มบริษัทโอกิฮาระ

แผนก

การผลิตแม่พิมพ์และขึ้นรูป